Bærekraft

Bærekraft er selve kjernen ved Millikens filosofi om å ‘Gjøre det bra’ for verden. Milliken tror at en sunn bedrift og en sunn jordklode henger sammen og de holder seg selv ansvarlig til de høyeste etiske standardene. Milliken får størst tilfredshet av å lage produkter og tjenester som har en positiv påvirkning på verden. Selskapets innovasjonsprosess dreier seg om å ‘Gjøre det bra’ ved å lage produkter som gir ekstra verdi til menneskers liv, forbedrer helse og sikkerhet og ved å gjøre verden mer bærekraftig.

Over 100 år med miljømessig forvaltning

Milliken har vært en leder innen bærekraft i mer enn et århundre. Selskapets første resirkulerings-politikk ble laget i 1900 og de investerte i fornybar energi allerede i 1912. I 1960 hadde Milliken formelle avtaler for å beskytte naturressurser og de har sporet overskuddsvann og energi siden 1971. Milliken introduserte også sitt første PVC frie teppeflis med bakside i felt i 1986. Milliken har hatt stor fremgang mot å redusere det miljømessige fotavtrykket, men reisen mot bærekraftighet er under konstant utvikling. Milliken fortsetter å utfordre seg selv, samtidig som det er transparent og holdt ansvarlig ovenfor interessenter og samfunnet. Fremgangen innenfor bærekraft måles og rapporters via selskapets årlige bærekraftsrapport som er tilgjengelig for alle via nettsidene.

Les mer om Millikens bærekraftige utvikling her

Sertifiseringer

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
BREEAM evaluerer innkjøpet, design, konstruksjonen og driften av bygget. Majoriteten av Millikens nyeste introduksjoner når en BREEAM A+ sertifisering.

Innendørs luftkvalitet
Millikens teppefliser møter de høyeste standardene for innendørs luftkvalitet (IAQ - Indoor Air Quality). Innovasjoner som ComfortBacking, TractionBack, Obex lar Millikens produkter bli sertifisert av de høyeste industristandardene inkludert CRI Green Label Plus, DiBT og franske interiør standarder.

Miljøproduktdeklarasjoner
Samtlige av Millikens teppefliser har miljøproduktdeklarasjoner (EPD - Environmental Product Declarations. En EPD er et uavhengig verifisert og registrert dokument som kommuniserer transparent og sammenliknbar informasjon om produktets bærekraftige livssyklus.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Millikens teppeflis bidrar til poeng under både LEED 2009 og V4 programmene. Disse inkluderer poeng for materialene og for innendørs luftkvalitet på følgende måter:
Resirkulert innhold for hvert design.
Milliken Carpet Take Back program.
LCA og EPD tilgjengelig for nesten alle produkter.
Deklarasjon for ingrediensene i produksjonen.
Health Product Declarations (HPDs) tilgjengelig.
Årlig bærekraftsrapportering i samsvar med GRI (Global Reporting Initiative).
ISO 14001 leverandør forpliktelse
CRI Green Label Plus for IAQ krav.
TractionBack for limfri installasjon.
LEED innovasjonspoeng.

SKA-rating
SKA-rating er en metodikk for å vurdere bærekraften i kontor og retail interiøret. Samtlige Millikens teppefliser har en EPD som kvalifiserer til en SKA-rating på 6.

Ethisphere - Institutes World’s Most Ethical Company
Milliken er inkludert på listen over verdens mest etiske bedrifter i 9 år på rad. Ethisphere anerkjenner organisasjonens etiske og transparente kultur på samtlige nivåer. Milliken er et av kun 15 selskaper i hele verden som kontinuerlig har mottatt denne distinksjonen.

Se alle Millikens sertifiseringer her

Se alle produktene fra Milliken her