Forbehold og underøkselsesplikt

 

Forbehold

Forutsetter at varemottaker kan losse trailer. Transportselskapet leverer på gateplan / til rampe. Skal gods transporteres i høyere etasjer, må dette avtales på forhånd til en egen pris. Det er ikke avtalt inntransportering av gods for denne leveransen, og varemottaker plikter dermed selv å frakte godset inn ved tidspunktet for varemottaket. Etter tilbudets utløp tas det forbehold om prisendringer. Påførte ekstraomkostninger i forbindelse med transport, for eksempel bomtur, venting eller lagerhold vil viderefaktureres kunden.

 

Undersøkelsesplikt

Det er viktig å kontrollere leveransen ved ankomsten for synlige feil (f.eks. påført transportskade) eller mangler. Varemottaker skal kvittere på Fraktbrev som sjåføren har med. Dersom det er skade eller manko, skal dette føres på Fraktbrevet som sjåføren får med seg, hvis ikke er det så å si umulig å klage i etterhånd. Husk å spésifisere nøyaktig antall pakker som er skadet evt. som er i manko. Sørg for å få kopi av Fraktbrevet med identisk påskrift og sjåførens signatur (sjåføren skal være enig i skadeomfang og evt. manko). Ved skade må det også tas bilder. Ta gjerne bilde mens pallene ennå står inne i bilen. Sjåføren skal rapportere om evt. skade/manko, så dette må i tilfelle avklares før sjåføren forlater plassen. Dersom dette ikke gjøres, vil transportselskapet kunne si at evt. skade / manko har oppstått etter levering, og at det er varemottaker ansvar.