milliken-logo.png
 

Over 2 500 innovative teppeflis-design produsert ved Millikens høyteknologiske fabrikk i Wigan i England. Overlegen akustikk, lang levetid, ergonomiske funksjoner, limfri installasjon med TractionBack, StainSmart beskyttelse mot flekker, BREEAM sertifisering og håndtering av fuktighet er blant fordelene ved disse teppeflisene.
Les mer

Side      1      2      3     4     5      6      7      8      9      10      11     12      13      14

Produktoversikt


 

Vedlikeholdsinstruksjoner for Milliken

 

1. Introduksjon

Teppefliser fra Milliken er designet og produsert for å takle de mest utfordrende arbeidsmiljøene og har derfor lang levetid. Hvis teppeflisene derimot ikke vedlikeholdes ordentlig kan utseendet og egenskapene svekkes, på lik linje med alle andre tepper. Effektiv rengjøring øker levetiden på teppet ditt, reduserer kostnadene og ringvirkningene på miljøet. Vedlikeholdsrutiner må tilpasses til hvert enkelt tilfelle. Denne guiden er laget for å bistå med å tilpasse vedlikeholdsrutinene til ditt bygg. Ta kontakt med ProsjektGulv AS for bistand når det gjelder bruken av teppefliser fra Milliken.

 

2. Spesifisere riktig teppeløsning for enkelt vedlikehold

Å velge riktig produkt er veldig viktig for å opprettholde utseendet over tid. Teppeflisene fra Milliken kan bestilles med følgende egenskaper:

 

StainSmart

StainSmart er en fluorokjemisk behandling, med en flekk blokkerer og nano-partikkel teknologi som er satt inn i fibrene ved hjelp av varme for maksimal slitestyrke og effektivitet. Denne unike overflatebehandlingen gir teppet flere egenskaper:

 1. Hjelper til med å forhindre at tørt smuss (støv og skitt) binder seg i teppet.

 2. Forbedrer motstanden mot smuss, slik at olje og matsøl enklere kan fjernes.

 3. Holder væske i overflaten av teppet slik at det enkelt kan fjernes.

 4. Forhindrer permanente flekker ved at fibrene er tettere og gjør det vanskeligere for fremmedlegemer å binde seg.

 

Milliguard Plus

Milliguard Plus er en ekstra fluorokjemisk behandling som gir smuss og søl resistanse og avviser væske.

 

Fordeler med farger og mønster

Farger og mønster betyr veldig mye for å skjule søl som kan oppstå og hvor enkelt det er å opprettholde et akseptabelt utseende. Et mønster har mange fordeler: Det er stemningsskapende, gir en teksturell dimensjon og forbedrer inntrykket av en sømløs bred vev. Det viktigste med et mønster er likevel egenskapene det har ved å skjule smuss og flekker og opprettholde et akseptabelt utseende gjennom hele teppets levetid. På denne måten kan et mønster, og dets egenskaper til å skjule smuss, gjøre mer for miljøet - ved å utvide selve teppets levetid mer enn noen annen designegenskap. Millitron mønsterteknologien kommer uten ekstra kostnad på alle Millikens teppefliser.

 1. Mørkere og mer ensformige mønstre er de enkleste å opprettholde. Veldig lyse, mørke eller sterke farger bør unngås.

 2. Millitron digital fargeplassering skaper varierte toner som enkelt kan blandes sammen. Ton i ton farger i samme fargepalett er en av de meste effektive metodene for å skjule søl og flekker, noe som er vanskelig å oppnå med et ensfarget / monotont mønster.

 3. Millitron injiserer fargestoff som kan ha en visuell tekstur for å bryte opp større områder i designet. Dette hjelper til med å skjule smuss og søl.

 4. Mønster kan være effektivt for å skjule søl, uansett om det er stort eller lite område. Mer subtile og tilfeldige mønstre er mulig.

 5. Bruk av svart i mønstre, selv for mindre subtile deler, vil være svært effektivt for å skjule flekker og smuss.

 

3. Inngangspartimatter som et preventivt tiltak

Forsking har dokumentert at 70-80% av alt smuss i et kommersielt eller offentlig bygg kommer fra fotgjengertrafikk. Gulvet er derfor et av de mest utsatte designelementene i et bygg. Gode systemer i inngangspartiene hjelper til med å samle smuss fra det eksterne miljøet og forhindrer at det blir spredd rundt inne i bygget. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene og hjelper til med å bevare et velstelt uttrykk i hele bygget. Undersøkelser viser at en tekstil inngangspartimatter på 7 meter i lengden typisk vil fjerne opptil 92% av smusset fra sko. Dette er ikke mulig i alle situasjoner, men fornuftige tiltak bør tas alle sammenhenger.

 1. Matter foran inngangspartier må dekke hele bredden av døren slik at tråkk ikke kan gå utenom. Som et minimum bør matter dekke slik at fotgjengerene får 5 tråkk på matten. For å fjerne så mye fuktighet og smuss som mulig. Dette vil typisk være 2,5 m og bør følge mønsteret til trafikken.

 2. Matter i karuselldører er spesielt effektive siden folk pleier å ta kortere skritt i slike dører.

 3. Matter i heiser eller i toppen og bunnen av rulletrapper vil forhindre at smuss blir overført mellom etasjer.

 4. Inngangsmatter i restauranter / kafeteriaer, på insiden av kjøkkenområdet forhindrer at fett fra kjøkkenområdet går ut i teppet i spiseområdet.

 5. Barrierematter må støvsuges regelmessig for å kunne opprettholde sin effektivitet.

 

Proaktivt vedlikehold

Proaktivt regelmessig vedlikehold fjerner smuss før det kan bygge seg opp og skade fibrene i teppet. Dette kan øke levetiden på teppet og gi de et bedre uttrykk over lengre tid. Reaktivt vedlikehold, som kun utføres etter at teppet er tydelig preget av smuss og søl, kan i de fleste tilfeller ikke gi teppet tilbake det opprinnelige utseendet.

 

4. Identifisere dine vedlikeholdsbehov

Områder med høy trafikk trenger mer vedlikehold. For eksempel kan områder med mye trafikk ha et større behov for støvsuging enn rolige områder. Arealer i nærheten av kaffemaskiner, vanntårn og liknende kan ha større behov for flekkfjerning. Områder med høy trafikk er gjerne: Innganger, heiser, resepsjonsområder, travle korridorer, kafeteriaer, foran salgsautomater eller i lounge områder. Områder med lite trafikk trenger i de fleste tilfeller kun støvsuging 2 ganger i uken (kontorlokaler med lite aktivitet, konferanserom etc).

 

5. Effektivt daglig vedlikehold

Støvsuging
Et effektivt program for støvsuging er viktig for vedlikeholdsplanen Støvsuging fjerner slipende partikler og forhindrer dem fra å slite ned teppet.

 1. En støvsuger med roterende børster og to motorer er best da denne type maskin slår løs smuss og støv fra tekstilet i teppeflisene og rengjør mer grundig i dybden. Børstene grer også fibrene i teppet og man unngår på den måten at teppet flates ut. Det er viktig at støvsugerposer tømmes regelmessig.

 2. Det anbefales at man ikke bruker en støvsuger med kun en motor. En slik maskin vil kun fjerne støv og smuss i overflaten og ikke det som befinner seg i fibrene i teppet. Smuss i selve teppekonstruksjonen kan føre til at teppet over tid blir flatt. Tubestøvsugere er også ineffektive fordi teppekonstruksjonen forhindrer en luftgjennomstrømning.

 3. Støvsugeposer bør tømmes regelmessig og alt personell bør bli gjort oppmerksom om at dette må gjøres.

 

Flekkfjerning

Daglig fjerning av flekker og søling hjelper til med å opprettholde teppets utseende mellom de planlagte regelmessige rengjøringsrundene. Siden flekker raskt kan trekke ned hele utrykket til teppet er det viktig å ta seg av dette med en gang det oppstår.

 

Vannbaserte flekker

De fleste flekker er vannbaserte ( f.eks. te, kaffe, brus, vin) og kan fjernes ved hjelp av Millikens Easi-Step prespray og Capture fjerningspulver (eller liknende).

 1. Ideelt bør flekken være tørr, og så mye væske som mulig bør være fjernet (for flekker av hardere masse kan man benytte en skje for å skrape vekk mest mulig).

 2. Blotlegg flekken ved et absorberende papirhåndkle eller en klut. Når det ikke er mer væske og fjerne kan man fukte flekken med Milliken Easi-Step for å rehydrere og oppløse restene i flekken. Gjenta hvis det er nødvendig.

 3. Unngå hard rubbing på teppet.

 4. Rester av flekken kan behandles som en del av det den daglige flekkfjernings prosedyren. Der det ikke er beleilig å fjerne flekker ettersom de oppstår anbefales det å iverksette en daglig regelmessig flekkfjerning.

 5. Påfør Prespray på den tørre flekken og børst inn. La dette virke i 30 sekunder før du fjerner løsningen med en tørr klut.

 6. Påfør Capture tørr rengjørings pulver på teppet og børst inn, la dette absorbere i flekken i flere minutter, støvsug løsningen ut.

 7. Hvis man bruker alternative produkter bør man gjennomføre en test for å sikre at ikke teppet slipper fargen ved bruk av dette produktet.

 8. Alternative prespray produkter bør ha en pH mellom 6,5 og 8,5. Etter rengjøring bør teppet ha en naturlig pH på 7. Syreholdige produkter kan ødelegge nylon fibrene i teppet og alkaline produkter kan påvirke fargene.

 9. Vi anbefaler at du ser etter produkter som har blitt testet og godkjent av the Woolsafe organisation www.woolsafe.org.

 10. Klorin-blekemiddel må ikke brukes på Millikens teppefliser. Kontakt ProsjektGulv AS for mer informasjon om anbefalte klorin blekemiddel serier.

 11. Vi tar ikke ansvar for fargetap eller fiberskade hvis feil rengjøringsløsninger brukes.

 

Oljebaserte flekker

Visse oljebaserte flekker bør behandles med et løsemiddel basert flekkfjerningsprodukt som Prochem Solvall, etterfulgt av Capture pulver.
Påfør på klut og dabb forsiktig direkte på flekken. Pass på å ikke spre flekken.
En test bør gjennomføres på forhånd for å sjekke at løsningen ikke fører til fargeslipp.

 

Oppfrisking av teppe i rolig områder

De fleste områder trenger ikke våt rengjøring. I de fleste områder er smuss og søl veldig sjelden. Generell atmosfærisk forurensing kan likevel gjøre farger blasse og tepper i rolige områder kan trenge å bli frisket opp. Millikens Capture løsning kan da benyttes. Capture rengjør og gir nytt liv til farger, det tørker raskt og er til minimalt bry for gjester og de normale arbeidsoppgavene. Det er også et av rengjøringsalternativene som bråker minst.

 1. Capture ekstraksjonspulver er laget av syntetiske polymer og et organisk løsemiddel. Denne løsningen fungerer som mikroskopiske svamper som absorberer små partikler av smuss, inkludert oljesøl. Etter å ha påført løsningen kan man støvsuge den opp.

 2. I tillegg til å være veldig effektivt er rengjøringsmetoden ved bruk av et ekstraksjonspulver meget miljøvennlig siden det krever så lite energi.

 

6. Restaurerende vedlikeholdsmetoder

Det er ikke til å unngå at noen områder krever mer aggressiv rengjøring. Dette er ofte områder der mat og drikke konsumeres, og områder i nærheten til inngangspartier.

I områder i nærheten av inngangspartier kan man bruke en børstestøvsuger av typen Pile Lifter. Børstestøvsugeren bør ha to motorerer. En for børsten og en for sugekraften. Pile Lifter likner en vanlig børstestøvsuger, men forskjellen er at den dras etter personen som rengjør istedenfor at den skyves foran. På denne måten får man løftet fibrene i teppet på en ny måte. Smuss kan dermed bli trukket opp fra bunnen av teppekonstruksjonen. Spesielt slipende smusspartikler kan fjernes på denne måten.

Der mat og drikke er sølt er det spesielt flekkfjerning som gjelder. Se tidligere nevnte rutiner for flekkfjerning av ulike typer. Daglig vedlikehold er viktig i slike soner.

 

Varmt vanns spray ekstraksjon

Denne metoden er veldig effektiv for å fjerne omfattende søl.

 1. Varmt vann og løsemiddel sprayes på teppeflisene under høyt press; Den samme maskinen brukes for å støvsuge opp overflødig vann., løsemiddel og søl. Teppet trenger opptil 24 timer på å tørke og bør ikke gå på til de er helt tørre.

 2. Begynn med en prespray på alle områdene som skal rengjøres. Dette øker kontakttiden for løsemiddelet og øker effektiviteten til rengjøringen.

 3. Vi anbefaler bruk av prespray som er blitt testet og godkjent av the Woolsafe Organisation www.woolsafe.org La presprayen være i kontakt med teppet i omtrent 10 minutter før man bruker en ekstraksjonsmaskin med en god spray ekstraksjon (10 minutter er anbefalt tid for maksimalt effektivitet; mer enn dette og presprayen vil tørke og effektiviteten vil bli redusert).

 4. Man bør dele arealet i to der man rengjør den ene delen mens den andre presprayes.

 5. Tørketiden kan kortes ned ved å øke ventilasjonen eller bruke luftfjernere.

Denne metoden kan være effektiv når den utføres riktig, men den kan medføre visse ulemper:

 1. For våte teppefliser kan føre til at flisene krøller seg og avgir odør hvis det ikke tørker raskt nok.

 2. Det øker fuktighete i rommet og er ikke passende hvis det er mange datamaskiner der.

 3. Passer ikke for datagulv, da disse ofte ikke er vanntette.

 4. Limet under teppeflisene kan i noen tilfeller påvirkes av vannet.

Vi tar ikke ansvar for skader på teppet ved for mye vann.

 1. Ettersom løsemiddel brukes ved disse metodene så kan uerfarne rengjøringsmedarbeidere påføre for mye løsemiddel i den tro at dette vil medføre et renere gulv. For mye løsemiddel kan gjøre at noe blir liggende igjen i teppet etter at prosessen er ferdig og svekke teppets utseende.

 2. Ethvert løsemiddel bør ha en pH verdi mellom 6,5 og 8,5. Teppet bør være pH nøytralt ved endt rengjøring.

Bonet rengjøring er ikke en anbefalt rengjøringsmetode for Milliken teppefliser. Den roterende metoden kan skade teppeflisene permanent og dette dekkes ikke av Millikens garanti.