weiss.png

Massive plank gir gulv for generasjoner.

Weiss ble startet i 1965 som en to-manns operasjon med hovedformål å eksportere tømmer til jernbaneutbyggingen i Italia. Siden den gang har bedriften vokst til å bli en av de største arbeidsgiverne i provinsen Salzburg i Østerrike med 150 ansatte. Weiss har avdelinger i Flauchau, Tamsweg, Zell am See og St. Valentin. Selskapet driver i dag med foredling av tømmer til flere ulike bruksområder, der et av dem er gulv. Det første som slår deg med et gulv fra Weiss er kvaliteten. Produksjonsmetoden for å lage plankene er den samme som det var for 50 år siden, med samme maskiner og samme mengde håndverk. Resultatet er plank av absolutt høyeste kvalitet.


7 gode grunner til å velge Weiss


1. Et rent naturprodukt

Våre massive plank er produsert av rene plank uten noen syntetiske tilsetningsstoffer. Overflatebehandlingen består av oljer og såper fra kun naturlige ingredienser.


2. Kvalitet og slitestyrke

Gulv for generasjoner: En tommelfingerregel er at man sliper gulvet cirka hvert tiende år. Ofte er det ikke engang nødvendig. Med en massiv plank fra et stykke tre har man et gulv for generasjoner fremover. Weiss står for topp kvalitet uten kompromisser.


3. Bærekraft

Weiss behandler sine naturresurser med stor forsiktighet. Bærekraftig skogbruk, full utnyttelse av råmaterialene og bruk av naturlige oljer er avgjørende for beslutningene som blir tatt. Weiss er sertifisert av blant annet PEFC, FSC, DIBt og VEUH.


4. Made in Austria

Østerrike er en nasjon kjent for reliabilitet og kvalitet. Skogbruk er en sentral del av landets nasjonalidentitet og er blant deres fremste eksportartikler. Arbeidet med tre har karakterisert landets tradisjoner, levemåte og verdier. Det ligger mye stolthet bak et treprodukt fra Østerrike.


5. Livskvalitet

Et massivt tregulv gir en følelse av velvære ved å utstråle naturlig varme og karakter.


6. Innovativt

I samarbeid med belgiske Rubio Monocoat er Weiss i en kontinuerlig utviklingsprosess der de stadig oppdaterer sin kolleksjon med nye farger.


7. Sunt inneklima

Tre hjelper naturlig til med å regulere innendørs luftfuktighet og skape en ideell atmosfære i rommet. Massive plank er allergivennlige, antibakterielle og pustende.

 

Referanseprosjekt: Zugspitze


Referanseprosjektet Zugspitze (Tysk: Togtoppen) er et av Weiss nye referanseprosjekt. Dette er et eksklusivt skianlegg med beliggenhet 2,962 meter over havet, på det høyeste punktet i Tyskland. Den omfattende byggingen og rehabiliteringen av skianlegget og den nye taubanen har tatt tre år med planlegging og kostet 50 millioner Euro.

Taubanen består blant annet av verdens høyeste stålkonstruksjon for taubaner på 127 meter, verdens høyeste høydeforskjell på 1945 meter og lengste ikke-støttede kabelbane på 3213 meter. Et kompromissløst prosjekt som passer perfekt med Weiss sine massive plank for generasjoner av besøkende frem i tid. Gulvet består av massive røkte eikeplank med oljet overflate i Rustic sortering.

 
 

Installasjon av massive plank fra Weiss

Generell informasjon om behandling av massiv parkett

Den massive parketten må oppbevares i et tørt område som er sikret mot fuktighet. Pakkene åpnes rett før legging. Parketten skal være akklimatisert. Den massive parketten må hellimes til profesjonelt godkjent underlag. Bordene skal kunne krympe og svelle individuelt. De må derfor bare limes til underlaget, og ikke til hverandre. Egnede undergulv for helliming er betong, avrettingsmasse, sponplater, kryssfiner eller tilsvarende. Undergulvet må tilfredsstille høyeste toleranseklasse. Liming mot betong eller avrettingsmasse umuliggjør bruk av tradisjonell fuktsperre av plast. Det er derfor viktig at undergulvet er tilstrekkelig tørt, 60 – 65 % RF, eller at fuktsperren er lagt under et flytende sjikt av kryssfiner. Massivparkett beveger seg langt mer i bredden enn i lengden. I avlange rom bør den derfor legges med fiberretningen i rommets lengderetning. Elektrisk- eller vannbåren gulvvarme er blitt vanlig i bolighus. Hos noen blir den brukt som tilleggsvarme (komfortvarme), mens den hos andre er eneste oppvarmingskilde. Gulvvarmen må ikke gi en overflatetemperatur høyere enn 26 °C. Denne relativt høye temperaturen fører til at luften nærmest gulvet blir svært tørr. Kombinasjonen av tørr luft og relativt høy temperatur, fører til at parketten tørker så mye at fuktinnholdet kan bli så lavt som 4 %. I sin tur kan det forårsake stygge sprekker, og også i noen tilfeller stor kuving hos gulvbordene. Dette gjelder særlig brede bord av massivparkett. Rommets klima må kontrolleres og holde en anbefalt temperatur på 20 °C og en relativ luftfuktighet på 50 – 60 %. Et sunt inneklima er like viktig for parkett som for menneskers velvære. Egnet inneklima er kundens ansvar. Vi anbefaler bruk av hygrometer og luftfukter for å kontrollere inneklimaet, spesielt i fyringssesongen. Tre er et hygroskopisk materiale som påvirkes av miljøet. Tre sveller når det absorberer fuktighet og krymper når fuktigheten avtar. Dette er ingen feil ved produktet, men en egenskap produktet har og er dermed ingen reklamasjonsgrunn. Fargeforskjell, forskjellige strukturer og kvister er typisk for dette produktet og er ikke grunn for reklamasjon. Ref. EN 13990 for mykt treverk, Ref. EN 13629 for hardt treverk – den indikerte gradering er klassifikasjons-fri.

Generelle råd for legging

Før legging må man forsikre seg om at undergulvet tilfredsstiller alle krav til et profesjonelt godkjent undergulv. Gulvlegger må garantere trykkfast, plant, tørt, stabilt, sprekkfritt, rent og egnet underlag uten fukt og smuss. Start alltid legging med not-side nær veggen og hold alltid en avstand på minst 15 mm ved hjelp av innsatte kiler, som tillater treet å bevege seg. Hvis veggen ikke er helt rett, tegn en linje på planken og kutt planken tilsvarende i lengden. Sjekk om planken ligger i rett vinkel. Påfølgende bord legges direkte som en fortsettelse av den første raden. Massiv parkett kan legges i en rekke forskjellige leggemønstre, hvilket medfører at avkappet fra tidligere rad kan brukes som første bord i ny rad. Det skal være en distanse på minst 30 cm mellom skjøtene på bordene som ligger ved siden av hverandre. Denne metoden reduserer svinn til et minimum. Den siste raden av bord må justeres med nødvendig plass for ekspansjonsrom. Ekspansjonsrom i område med dører eller høydeforskjeller, såsom trapper eller trinn, skal dekkes med overgangsskinner. Når man fjerner kilene, installeres lister for å skjule ekspansjonsrommet. Lister må festes til veggen – ikke til gulvet. Ekspansjons rommet i undergulvet må dekkes 1:1. Den maksimale anbefalte vidden er 6 m.

Med gulvvarme systemer

Massiv parkett med vidde opp til 169 mm kan legges på undergulv med vannbåren varme hvis den blir hellimt til et profesjonelt godkjent undergulv. I dette tilfelle må retningslinjer og regler i (ÖNORM B2218, DIN 18356, ÖNORM B 2242-7, DIN 18202, DIN 18560) respekteres og følges. Maksimum tillatt fuktighet for sementgulv er 1,5 % CM, for anhydrite og kalsium sulfat gulv er maksimum tillatt fuktighet 0,3 % CM. Disse verdiene må ikke overstiges. Det må kunne fremlegges logg over oppvarming. Temperaturen på overflaten av parkettgulvet må ikke overstige 26 °C. Treslagene bøk og lønn kan ikke anbefales lagt på gulvvarme systemer, da de har en tendens til å ekspandere og krympe. Generelt, må man akseptere synlige mønstre i skjøter og overganger, såvel som lett deformasjon av plankens elementer når man legger massiv parkett på undergulv med gulvvarmesystem. Not og fjær må ALDRI limes i lengderetning av planken, da dette vil medføre store sprekker når treet krymper i fyringssesongen. Rommets relative luftfuktighet skal være minst 50% selv under fyringssesongen. Bruk av hygrometer og luftfukter for å kontrollere innemiljøet anbefales. Egnet innemiljø er kundens ansvar.

Leggemetoder

1. Skru

Anbefalt for følgende dimensjoner: 20 x 137 mm / 20 x 167 mm / 20 x 207 mm / 27 x 137 mm. Pakk ut så mange planker som mulig før legging. Legg plankene ut i et harmonisk mønster. Den massive parketten må legges på tørt, profesjonelt godkjent underlag. Eksempelvis sponplate eller kryssfinér eller tilsvarende (avstand 35-45 cm). Eller direkte på profesjonelt godkjent undergulv. Vennligst notér at alle undergulv må oppfylle høyeste toleranseklasse og være profesjonelt godkjente. Avrettet og tørt (max fuktighet 10%). Fuktsperre kan legges for å forhindre fukt. Legg fuktsperren med ca 10 cm oppbrett langs veggene, og kutt den etter installasjon av list. På gulvområdet må fuktsperren legges overlappende med 20 cm. For å redusere støy kan man legge et korkbelegg (2 mm) mellom parketten og undergulvet. Legg den første raden med parkett langs veggen med hjelp av kiler og skru dem fast. Fjæren må være synlig i retning av der det legges. Plankene slås forsiktig sammen ved hjelp av en blokk og hammer og skrus deretter i en vinkel på 45 o gjennom fjærsiden. Anbefalt skrue dimensjon: 3,5x50 mm eller 3,5x60 mm! Skruene må skrus i på en slik måte at fjæren ikke vil bli presset. Avhengig av tretype, er det anbefalt å forhåndsbore med en passende drill (hardt tre). Skjøtene på parkettens kortside skal ha et mellomrom på minst 20 cm. Bruk avkapp fra raden som akkurat ble lagt til oppstart på påfølgende rad. NB! Den siste planken må tilpasses og skrus på en spesiell måte. Kun på denne raden, kan not og fjær limes sammen langs lengderetningen på planken. Avstanden fra veggen må være minst 15 mm. Listene kan festes til veggen. Du kan gå på gulvet umiddelbart under legging og etter legging. Dersom gulvet ikke er overflatebehandlet, kan du starte overflatebehandlingen umiddelbart når gulvet er lagt. Vennligst følg instruksen til produsenten.

2. Clipmetode

Anbefalt kun for følgende dimensjoner: 20 x 137 mm / Krever ca 16-18 p/m2. Fjærklipsmetoden for å legge massiv parkett er et alternativ til konvensjonell installasjon, og er foretrukket ved renovering, når det er viktig å holde installasjonshøyden så lav som mulig. Vi anbefaler bestandig å legge en fuktsperre for å forhindre fukt. Fuktsperren brettes opp ca 10 cm langs veggene og kappes til etter installasjon av gulvlist. På gulvet må fuktsperren overlappes med ca 20 cm. For å dempe uønsket støy kan man legge f.eks. korkmatte (2 mm). Pakk ut så mange plank som mulig. Legg dem i et harmonisk mønster. Forsikre deg om at underlaget gir nok motstand til metallklipsen slik at den kan presses lett inn i noten på undersiden av planken. Press klipsene inni hverandre, og lag dem i kjeder med 70 cm imellom. Festepunktet til klipsen må vende i den retning gulvet blir lagt (neste klips må dyttes inn i den kurvede delen nedenfra). Klipsene på den første planken langs veggen må kuttes i to. Forsikre deg om at du legger de første plankene med notside på siden klar til å motta fjærene i den neste raden parkett. Press de første klipsene inn i den korrekte not på undersiden av plankene , slik at de blir godt festet (ca 25 mm in fra noten – forsikre deg om at du bruker den korrekte noten, de to i midten er ikke designet for dette systemet !!!) og legg plankene rett. Opprett ekspansjonsrom på 15 mm mellom parketten og veggene. Legg de neste plankene not og fjær, forsiktig bank dem ned slik at klipsen snapper inni noten på undersiden av plankene. Gjør dette forsiktig, ved bruk av hammer og en blokk. Tilsett litt lim på skjøtene i kortendene for å forhindre at plankene beveger seg etter installasjon. NB! Under ingen omstendighet må lim påføres mellom not og fjær i lengderetningen av plankene. Fortsett å legge plankene. Pass på at det er minst 20 cm mellom endeskjøtene i plankeradene (Flemish bond). Bruk avkapp fra forrige rad som første plank i ny rad. Det siste bordet må tilpasses og limes i not og fjær i lengderetning. I denne raden skal not og fjær limes også. Husk å opprette ekspansjonsrom på 15 mm til veggen. Lister kan nå festes til veggen. Gulvet kan gås på både under legging og rett etter legging. Følg instruks for vedlikehold.

3. Helliming til undergulv

Anbefalt for følgende dimensjoner: 15 x 100/120 mm, 15 x 133/139 mm, 15 x 169 mm, 20 x 100/137 mm, 20 x 167/207 mm. Den massive parketten kan hellimes til et profesjonelt godkjent undergulv (sement, potassiom, sulfat, pored asphalt, sponplate, kryssfinér, OSB) med det anbefalte lim (f.eks BONA R850). Lim gulvet ved romtemperatur 15 °C – 35 °C, og ved relativ luftfuktighet på 40 – 75 %. Den tillatte fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 1,5 % CM for sementgulv, 0,3 % CM for potassiom sulphate. Pakk ut så mange planker som mulig før legging. Legg plankene i et harmonisk mønster. Hold en avstand på minimum 15 mm fra veggene og andre konstruksjoner. Limet påføres med en spesiell spatula (1500 g/ m2) på overflaten. Påfør kun så mye lim på overflaten som du har tid til å legge. Denne åpne tiden er ca 1 time. Overskuddslim eller ubrukt lim på overflaten må øyeblikkelig fjernes mens den er våt, slik at det ikke setter spor. Legg parketten med minst 20 cm imellom skjøtene i kortendene. Bruk avkapp fra forrige rad på starten av neste. For å oppnå best mulig resulat, bør en vekt plasseres på parketten og belter brukes for å presse parketten sammen i flere timer. NB! Den siste raden må presses forsiktig og vekt må påføres i flere timer for å oppnå best mulig resultat. Vennligst følg instruksjonen fra produsenten av limet. Distansen til veggen må være minst 15 mm. Tilslutt kan listene monteres langs veggene. Du kan gå på gulvet når limet er tørt. Dersom gulvet ikke er behandlet, kan du behandle det når limet er tørt. Vennligst følg vedlikeholdsanvisningen.

Generell informasjon om oljede overflater på parkett

Tre er et levende materiale! Oljet tre forbedrer innemiljøet. I perioder med høy luftfuktighet, blir fuktigheten lagret i treet. Dette gjør at rommets klima og relative luftfuktighet er balansert og bra for oss. Matter i inngangspartiet vil forhindre at smuss og fukt ødelegger gulvet. For farget parkettgulv er dette spesielt viktig for å forhindre stygge fotavtrykk. Møbler bør utstyres med filtdotter for å forhindre stygge merker og riper i gulvet. Vennligst følg vedlikeholdsanvisningen. Rubio Monocoat Soap og Rubio Monocoat Surface Care og Rubio Monocoat Oil. Følg produsentens instruksjoner. Bruk kun anbefalte vedlikeholdsprodukter. Mange rengjøringsprodukter som selges i dagligvarehandelen kan ødelegge overflaten på gulvet. I tillegg skal man ikke benytte mikrofiberkluter, da disse sliter bort overflaten. Bruk en sterk støvsuger regelmessig for å fjerne smuss og sand fra gulvet. Det forhindrer riper og merker eller at skjøtene fylles med smuss.