bp-techem-front-image.jpg
 
171218-bp-techem-logo.jpg

Om BP Techem Produkter

 

Inngangsparti for rene bygninger

Et ordentlig system for å håndtere skitt og smuss i byggets inngangsparti er veldig viktig for interiørets livssyklus og de ansattes helse.

BP Techem har produsert inngangspartimatter i over 10 år. Selskapet ble stiftet i 1997 og har siden den gang bevisst ekspandert sin produktportefølje for å ha flere ben å stå på. I dag lager BP Techem produkter innen 8 ulike kategorier: Inngangspartimatter, slipemidler, tetningsprodukter, komprimert luft og vakuumsystemer, sikkerhetsprodukter, oljer og fett, Analyse og logistikkverktøy. På kundelisten har BP Techem store internasjonale selskaper som IKEA, VW, Volvo, Man, Samsung, Mazda, Skanska og Sony. Et ordentlig system for å håndtere skitt og smuss i byggets inngangsparti er veldig viktig for interiørets livssyklus og de ansattes helse. Søle, snø, sludd og grus blir med tid til fint støv med en slipende effekt på alle interiørets overflater, i datamaskiner og ventilasjonssystemer og i luftveiene til mennesker. Et ordentlig solid inngangspartisystem, som er lett å velikholde og som opprettholder sin funksjon over tid, er derfor noe vi alltid anbefaler i prosjektene der vi er involvert.

Spesialtilpasset bygget

Inngangspartimattene fra BP Techem spesialtilpasses etter mål. Dette sikrer at hvert bygg får en perfekt løsning og muligheten til å utnytte arealet på en best mulig måte. For å beskrive en inngangspartimatte spesifiserer man følgende informasjon:

 • Type lameller: Børste, gummi eller skrubb. Merk: Det er mulig å kombinere ulike typer lameller.

 • Dimensjoner: 12 mm matte krever ramme på 15 x 15 x 2 mm. 17 mm matte krever 20 x 20 x 2 mm ramme. 22 mm matte krever 25 x 25 x 3 mm ramme.

 • Bredde og dybde på matten: Målene skal alltid være eksakt det det er på insiden av rammen. Den ferdige matten vil være 2-3 mm mindre på hver side, dette er for å gjøre det enklere å rulle matten opp ved vedlikehold. Lamellene skal plasseres på tvers av gangretningen. Hvis dimensjonene er forskjellige på sidene så måler du også de diagonale dimensjonene. Ved runde matter måler man radius og dimensjonene på innsiden av det sentrale hullet.

 • Merk: Aldri plasser en skjøt midt i døråpningen, der vil gangtraffikken være høyest. Matter for runde dører blir levert i 4 seksjoner.


Hvor lang bør matten være?

Undersøkelser har vist at et effektivt system for inngangspartimatter kan stoppe opptil 90% av smuss og skitt fra eksterne omgivelser. For å oppnå dette kreves det 3 soner med matter dedikert til ulike funksjoner.

 • Sone 1: Utendørs inngangspartimatte, den første barrieren har som intensjon å fjerne harde substanser som grus, snø og leire.

 • Sone 2: Inndendørs inngangspartimatte, den andre barrieren har som intensjon å absorbere lette urenheter som sand og støv, samt tørke skosålene.

 • Sone 3: Fuktighetsabsorbering / sklisikring, den tredje barrieren er for å absorbere resterende fuktighet og sørge for maksimal sklisikkerthet.

Effektiviteten på sonene avhenger av hvor mange skritt fotgjengerne tar over mattene:

 • 1 m = 38% effektivitet

 • 2 m = 48% effektivitet

 • 3 m = 55% effektivitet

 • 4 m = 72% effektivitet

 • 5 m = 83% effektivitet

 • 6 m = 90% effektivitet


Rammene

Inngangspartimattene kan ligge nedfelt i en brønn eller i en opphevet ramme. Det er viktig at underlaget inne i rammen er helt rett og flatt. Underlaget skal samsvare med byggestandarden for selvutjevnende gulv: +/- 2 mm toleranse. Et ujevnt underlag kan lede til vibrasjoner og matten kan bli permanent deformert. Inngangspartimatter produseres med et meget høyt presisjonsnivå. Hver ende av rammen må være perfekt parallel og uten bøyde ender eller buer. Dimensjonene bør dobbelsjekkes ved flere punkter. For mål som ikke er standard bør man vektlegge de ulike vinklene og sikre at en jevn intasllasjon av de ulike ramme-elementene. For former som ikke er standard (f.eks. sirkler, ellipse) er det nødvendig å lage en mal i 1:1 skala.


Vedlikehold

Inngangspartimattene er resistente mot:

 • Salt / snø-smeltende kjemikalier.

 • Generelle kjemiske midler som ikke inneholder klorin.

Vedlikehold: Rull opp inngangspartimatten, kost eller støvsug i brønnen, vask underlaget, rull inngangspartimatten tilbake på plass. Inngangspartimatten selv bør støvsuges regelmessig, og vaskes ved å bruke en tepperengjøringsmaskin (ekstraktor) perdiodisk. Bruk kun kjemikalier som ikke er slipende for bruk på gummi og aluminium.

Vedlikeholdsfrekvens: Rengjør inngangspartimatten annenhver uke eller oftere, avhengig av trafikk og sesong (regn og snø) og mengde skitt.

Tillatt kapasitet: Dørmatter installert i opphevet ramme: Ubegrenset fotgjenger trafikk 2500 kg pr m2. Trafikk som innebærer transport, handlevogner, rullestoler, trucker og liknende - max. 150 kg pr hjul (600 kg pr vogn).

En velfungerende inngangsmatte trenger et flatt, jevnt undergulv. Dybdetoleransen er på maks 2 mm. Et ujevnt overflate kan føre til at aluminiumprofilene blir permanent deformerrt.