remp-logo.jpg
 

Et gulv av gummi er en moderne klassiker og gir en slitesterk overflate som er lett å vedlikeholde. Dette er et naturlig materiale med gode egenskaper som kan benyttes i en rekke ulike områder. Les mer

Side 1 2

 

Om Remp      Produkter      Dokumenter

 

Vedlikeholdsinstruks for Remp gummigulv

 

Rengjøring og vedlikehold av gummigulv med RP overflate

 

RP behandlingen av gummigulvet gir det en styrket overflate som øker hardheten og slitestyrken. Den polymeriske overflaten RP sikrer en enklere rengjøring fordi det ikke lenger er nødvendig med den tradisjonelle poleringen.

Et effektivt passivt smuss system, som inngangsmatter, anbefales for å redusere mengden smuss, fuktighet og støv i områder der gummigulv er installert.

Etter at leggingen er utført skal gulvet tildekkes av beskyttende materiale for å unngå unødvendig skade av tungt utstyr, møbler eller av annet arbeid som skal utføres etter at gulvet er installert.

Bruk alltid myke knotter på møbler, bord og stolben for å unngå riper i gulvet. Beskyttende knotter bør ha passende størrelse for å spre vekten over et større område.

 

Første rengjøring etter installasjon

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i

  større områder.

 3. Ved vanskelige flekker / områder anbefales bruk av en lav hastighets mono-børste maskin

  utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller

  lett alkalin, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

 4. Hvis man ønsker en glossy overflate kan man behandlet gulvet med bruk av en

  høyhastighetsroterende maskin og passende pad. For beskrivelse av slikt vedlikehold kontakt oss.

 

Daglig vedlikehold

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i

  større områder.

 3. Ved vanskelige flekker / områder anbefales bruk av en lav hastighets mono-børste maskin

  utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller lett alkalin, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

 

Rutinemessig vedlikehold

 1. Fullfør den daglige vaskingen av gulvet med vann og et nøytralt vaskemiddel.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel og bruk av mopp eller en kombinert vaskemaskin

  for større områder.

 3. Som et alternativ er det også mulig å gjennomføre en periodisk tørr-rengjøring ved bruk av roterende maskiner med passende pads/disker. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel bør tilpasses mengden smuss og ønsket nivå av gloss / skinn i gulvet. Kontakt ProsjektGulv AS for mer informasjon angående spesielle vedlikeholdsoperasjoner.

 

Periodisk veldikehold

 1. Når standard vedlikeholdsoperasjoner ikke holder for å fjerne smuss anbefaler vi å gjennomføre en dypere rengjøring for å oppnå det opprinnelige utseendet av gulvet.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel (eller en mild alkalin løsning, avhengig av skitten) bruk en lavhastighets mono-børste maskin med rød pad. Våt støvsug, rens og la gulvet tørke.

 3. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel bør tilpasses mengden smuss og ønsket nivå av gloss / skinn i gulvet. Kontakt ProsjektGulv AS for mer informasjon angående spesielle vedlikeholdsoperasjoner.

 

Advarsel

I de fleste tilfeller så er instruksjonene ovenfor tilstrekkelig for å sikre at gummigulvet opprettholder sine egenskaper over tid. Derimot anbefales det å legge på en metallisert emulsjon i områder der svært høy trafikk forventes:

 1. Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn)

 2. Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 3. Alle produkter og rengjøring må skje i henhold til produsentenes anbefalinger.

 4. Ikke bruk konsentrert avfetter på RP behandlet gulv: Hvis man krever noe slikt skal en lett

  alkalin løsning benyttes.

 5. Alle rengjøringsprosesser skal ikke gjennomføres under direkte sollys. Hvis dette ikke følges

  kan skitten væske tørke før man får anledning til å samle det opp og det vil da etterlate seg

  merker.

 6. Unngå å bruke slipende disker/pads med mono-børsten (blå, grønn, brun og svart).

  Blå/grønne disker skal kun brukes for å fjerne gamle lag av polering, hvis dette tidligere har

  blitt brukt.

 7. Stoler og møbler med hjul må være myke av type W ifølge EN 12529.

 8. Disse instruksjonene er bare beregnet for Remp RP gummigulv. For alle andre typer gulv

  vennligst se respektive tekniske dokumenter.

 

Rengjøring og vedlikehold av gummigulv med GT overflate

 

Den post vulkaniserte overflatebehandlingen GT gir gummigulvet en overflate med mye lavere porøsitet enn vanlige gummigulv. Dette forbedrer gummigulvets motstandsdyktighet mot smuss og forenkler vedlikeholdet.

Områder med lett trafikk trenger kun vedlikehold med monobørste og GT behandlinger gjør derfor at man ikke trenger å polere gummigulvet.

Et effektivt passivt smuss system, som inngangsmatter, anbefales for å redusere mengden smuss, fuktighet og støv i områder der gummigulv er installert.

Etter at leggingen er utført skal gulvet tildekkes av beskyttende materiale for å unngå unødvendig skade av tungt utstyr, møbler eller av annet arbeid som skal utføres etter at gulvet er installert.

Bruk alltid myke knotter på møbler, bord og stolben for å unngå riper.
Beskyttende knotter bør ha passende størrelse for å spre vekten over et større område.

 

Første rengjøring etter installasjon

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. For områder med lett trafikk som vil bli regelmessig vasket med mono børste:

  • Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i større områder.

  • Alternativt til mopp kan man bruke en lav hastighets mono-børste maskin utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller en lett alkaling løsnin, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

  • Hvis man ønsker en glossy overflate kan man behandlet gulvet med bruk av en høy hastighetsroterende maskin og passende pad. For beskrivelse av slikt vedlikehold kontakt ProsjektGulv AS.

 3. For andre områder:

  • Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i større områder.

  • Alternativt til mopp kan man bruke en lav hastighets mono-børste maskin utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller lett en alkalin løsning, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

  • Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn).

  • Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 

Daglig vedlikhold

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i

  større områder.

 3. Ved vanskelige flekker / områder anbefales bruk av en lav hastighets mono-børste maskin

  utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller en lett alkalin løsning, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

 

Rutinemessig vedlikehold

 1. Fullfør den daglige vaskingen av gulvet med vann og et nøytralt vaskemiddel.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel og bruk av mopp eller en kombinert vaskemaskin

  for større områder.

 3. Som et alternativ er det også mulig å gjennomføre en periodisk tørr-rengjøring ved bruk av

  roterende maskiner med passende pads/disker. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel bør tilpasses mengden smuss og ønsket nivå av gloss / skinn i gulvet. Kontakt ProsjektGulv AS for mer informasjon angående spesielle vedlikeholdsoperasjoner.

 

Periodisk veldikehold

 1. Når standard vedlikeholdsoperasjoner ikke holder for å fjerne smuss anbefaler vi å gjennomføre en dypere rengjøring for å oppnå det opprinnelige utseendet av gulvet.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel (eller en mild alkalin løsning, avhengig av skitten) bruk en lavhastighets mono-børste maskin med rød pad. Våt støvsug, rens og la gulvet tørke.

 3. Hvis gulvet tidligere har vært polert anbefales det å bruke et ”vask og voks” produkt med en mopp; slike produkter kan rengjøre og vedlikeholde gulvet i samme operasjon, der det legger igjen et tynt lag polering som forbedrer egenskapene og slitestyrken til den originale poleringen.

 4. Hvis det er nødvendig kan det ønskede nivået av gloss / skinn oppnås med et spray-buffing system. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel/vedlikeholdsmiddel bør velges avhengig av smuss og ønsket nivå av gloss / skinn. For beskrivelse av slike vedlikeholdsoperasjoner ta kontakt med ProsjektGulv AS.

 

Restaurerende vedlikehold

 1. Restaurerende vedlikehold skal gjennomføres hvis gulvet er blitt polert og det har oppstått en skade og gulvet ikke lenger kan vedlikeholdes ved vedlikeholdsoperasjonene som tidligere er nevnt.

 2. Vask gulvet med et avfettende løsemiddel (stripper) oppløst i varmt vann med en lavhastighets mono børste utstyrt med grønn disk i 3M skalaen. Våt støvsug gulvet og rens flere ganger for å fjerne alt løsemiddel, la gulvet tørke.

 3. Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn).

 4. Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 

Advarsel

I de fleste tilfeller så er instruksjonene ovenfor tilstrekkelig for å sikre at gummigulvet opprettholder sine egenskaper over tid. Derimot anbefales det å legge på en metallisert emulsjon i områder der svært høy trafikk forventes:

 1. Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn)

 2. Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 3. Alle produkter og rengjøring må skje i henhold til produsentenes anbefalinger.

 4. Ikke bruk konsentrert avfetter på RP behandlet gulv: Hvis man krever noe slikt skal en lett

  alkalin løsning benyttes.

 5. Alle rengjøringsprosesser skal ikke gjennomføres under direkte sollys. Hvis dette ikke følges

  kan skitten væske tørke før man får anledning til å samle det opp og det vil da etterlate seg

  merker.

 6. Unngå å bruke slipende disker/pads med mono-børsten (blå, grønn, brun og svart).

  Blå/grønne disker skal kun brukes for å fjerne gamle lag av polering, hvis dette tidligere har

  blitt brukt.

 7. Stoler og møbler med hjul må være myke av type W ifølge EN 12529.

 8. Disse instruksjonene er bare beregnet for Remp RP gummigulv. For alle andre typer gulv

  vennligst se respektive tekniske dokumenter.

 

Rengjøring og vedlikehold av standard gummigulv

 

Den post-vulkaniserte overflatebehandlingen GT gir gummigulvet en overflate med mye lavere porøsitet enn vanlige gummigulv. Dette forbedrer gummigulvets motstandsdyktighet mot smuss og forenkler vedlikeholdet.

Områder med lett trafikk trenger kun vedlikehold med monobørste og GT behandlinger gjør derfor at man ikke trenger å polere gummigulvet.

Et effektivt passivt smuss system, som inngangsmatter, anbefales for å redusere mengden smuss, fuktighet og støv i områder der gummigulv er installert.

Etter at leggingen er utført skal gulvet tildekkes av beskyttende materiale for å unngå unødvendig skade av tungt utstyr, møbler eller av annet arbeid som skal utføres etter at gulvet er installert.

Bruk alltid myke knotter på møbler, bord og stolben for å unngå riper.
Beskyttende knotter bør ha passende størrelse for å spre vekten over et større område.

 

Første rengjøring etter installasjon

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. For områder med lett trafikk som vil bli regelmessig vasket med mono børste:

  • Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i større områder.

  • Alternativt til mopp kan man bruke en lav hastighets mono-børste maskin utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller en lett alkaling løsnin, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

  • Hvis man ønsker en glossy overflate kan man behandlet gulvet med bruk av en høy hastighetsroterende maskin og passende pad. For beskrivelse av slikt vedlikehold kontakt ProsjektGulv AS.

3. For andre områder:

 • Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i større områder.

 • Alternativt til mopp kan man bruke en lav hastighets mono-børste maskin utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller lett en alkalin løsning, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

 • Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn)

 • Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 

Daglig vedlikhold

 1. Fjern alt løst rusk, smuss og sand med en kost eller støvsuger.

 2. Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved bruk av mopp eller en kombinert maskin i

  større områder.

 3. Ved vanskelige flekker / områder anbefales bruk av en lav hastighets mono-børste maskin

  utstyrt med en lett slipepad (rød pad i henhold til 3M skalaen) og et nøytralt vaskemiddel eller en lett alkalin løsning, avhengig av smusset. Våt støvsug området, rens og la gulvet tørke.

 

Rutinemessig vedlikehold

 1. Fullfør den daglige vaskingen av gulvet med vann og et nøytralt vaskemiddel.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel og bruk av mopp eller en kombinert vaskemaskin

  for større områder.

 3. Som et alternativ er det også mulig å gjennomføre en periodisk tørr-rengjøring ved bruk av

  roterende maskiner med passende pads/disker. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel bør tilpasses mengden smuss og ønsket nivå av gloss / skinn i gulvet. Kontakt ProsjektGulv AS for mer informasjon angående spesielle vedlikeholdsoperasjoner.

 

Periodisk veldikehold

 1. Når standard vedlikeholdsoperasjoner ikke holder for å fjerne smuss anbefaler vi å gjennomføre en dypere rengjøring for å oppnå det opprinnelige utseendet av gulvet.

 2. Vask gulvet med et nøytralt vaskemiddel (eller en mild alkalin løsning, avhengig av skitten) bruk en lavhastighets mono-børste maskin med rød pad. Våt støvsug, rens og la gulvet tørke.

 3. Hvis gulvet tidligere har vært polert anbefales det å bruke et ”vask og voks” produkt med en mopp; slike produkter kan rengjøre og vedlikeholde gulvet i samme operasjon, der det legger igjen et tynt lag polering som forbedrer egenskapene og slitestyrken til den originale poleringen.

 4. Hvis det er nødvendig kan det ønskede nivået av gloss / skinn oppnås med et spray-buffing system. Hastigheten på maskinen og type vaskemiddel/vedlikeholdsmiddel bør velges avhengig av smuss og ønsket nivå av gloss / skinn. For beskrivelse av slike vedlikeholdsoperasjoner ta kontakt med ProsjektGulv AS.

 

Restaurerende vedlikehold

 1. Restaurerende vedlikehold skal gjennomføres hvis gulvet er blitt polert og det har oppstått en skade og gulvet ikke lenger kan vedlikeholdes ved vedlikeholdsoperasjonene som tidligere er nevnt.

 2. Vask gulvet med et avfettende løsemiddel (stripper) oppløst i varmt vann med en lavhastighets mono børste utstyrt med grønn disk i 3M skalaen. Våt støvsug gulvet og rens flere ganger for å fjerne alt løsemiddel, la gulvet tørke.

 3. Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn)

 4. Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 

Advarsel

I de fleste tilfeller så er instruksjonene ovenfor tilstrekkelig for å sikre at gummigulvet opprettholder sine egenskaper over tid. Derimot anbefales det å legge på en metallisert emulsjon i områder der svært høy trafikk forventes:

 1. Etter første rengjøring, med et perfekt rent og tørt gulv, tilfør en film av polering (med ønsket nivå av gloss/skinn)

 2. Poler et tynt lag på gulvet og sørg for at det er jevnt fordelt over hele området. La det tørke i 30-40 minutter. Når det første laget er tørt kan man legge på et nytt lag i motsatt vinkel av det første laget. Etter at lag nummer 2 har fått tørke, vanligvis 2 timer, er gulvet klart til bruk.

 3. Alle produkter og rengjøring må skje i henhold til produsentenes anbefalinger.

 4. Ikke bruk konsentrert avfetter på RP behandlet gulv: Hvis man krever noe slikt skal en lett

  alkalin løsning benyttes.

 5. Alle rengjøringsprosesser skal ikke gjennomføres under direkte sollys. Hvis dette ikke følges

  kan skitten væske tørke før man får anledning til å samle det opp og det vil da etterlate seg

  merker.

 6. Unngå å bruke slipende disker/pads med mono-børsten (blå, grønn, brun og svart).

  Blå/grønne disker skal kun brukes for å fjerne gamle lag av polering, hvis dette tidligere har

  blitt brukt.

 7. Stoler og møbler med hjul må være myke av type W ifølge EN 12529.

 8. Disse instruksjonene er bare beregnet for Remp RP gummigulv. For alle andre typer gulv

  vennligst se respektive tekniske dokumenter

 

Notater

 • Et korrekt og fullstendig vedlikeholdsprogram gjør at kunden vil begrense de restaurerende aktivitetene og redusere bruken av avfettende løsemidler og ny polering.

 • Disse instruksjonene er bare beregnet for Remp standard gummigulv. For alle andre typer gulv vennligst se respektive tekniske dokumenter.

 

Feilsøking

 

Fargevariasjon

En følge av at vedlikeholdsutstyret er forurenset av klorinvann eller liknende: Grunnrengjør gulvet eller erstatt gulvbelegget.

 

Skygger eller gulning i gulvet

En følge av oppbygningen av skitten voks. Sjekk korrekt bruk av vedlikeholdsmidler og start vedlikeholdprosessen på nytt med en avfetting / stripping av gulvet.

 

Betydelig mengde riper i gulvet

Utilstrekkelig passive smuss og skitt barrierer i bygget: Forbedre eller øk de passive barrierene (for eksempel inngangsmatter).

 

Fettete flekker i poleringslaget

Grunnrengjøringen har vært delvis ineffektiv: Start vedlikeholdsprosessen på nytt etter en avfetting / stripping av gulvet.

 

Hvite flekker i det polerte laget

Beskyttelseslaget har kommet i kontakt med midler som inneholder alkohol: Start vedlikeholdsprosessen på nytt etter en avfetting / stripping av gulvet.

 

3M skalaen for pads

 1. Hvit: Myk for daglig vedlikehold.

 2. Gul: Myk for periodisk vedlikehold.

 3. Blå: Medium, for sterkere periodisk vedlikehold.

 4. Rød: Medium, for grunnrengjøring.

 5. Gul/grønn: Medium/sterk, for grunnrengjøring og stripping av gamle poleringslag.

 6. Grønn: Sterk

 7. Brun: Slipende

 8. Svart: Sterkt slipende