Bærekraft

Vi er sterkt engasjerte i å ta vare på planeten for fremtidige generasjoner.

 

I vårt arbeid som leverandør ønsker vi derfor å finne materialer som har bærekraftige livssykluser, med så lang levetid som mulig og minimalt svinn ved installasjon.

Internasjonale studier beviser at bærekraftige løsninger gir høyere markedsverdi og leieinntekter, større belegg, lavere driftskostnader, økt brukertilfredshet og redusert finansiell risiko. Vi jobber derfor målrettet med å kunne tilby bærekraftige materialer til det norske markedet og påvirke våre produsenter til å kontinuerlig øke sin innsats. Omtrent samtlige av våre produsenter har sine fabrikker i europeiske land og benytter råmaterialer fra sertifiserte kilder. Et fellestrekk for de fleste merkevarene vi representerer er at de er familiebedrifter som ønsker å skape lokale arbeidsplasser og ta vare på samfunnet vi lever i. Det er en iboende interesse for å skape bærekraftige forretningsmodeller, både når det kommer til klima og økonomi.

Bærekraftig skogforvaltning

Våre produsenter av tregulv er FSC sertifiserte. Det å kjøpe produkter som er FSC sertifiserte er en av de enkleste måtene å beskytte verdens skoger på. FSC står for Forest Stewardship Council, på norsk Skogforvaltningsrådet, og er et sertifiserings-system laget i samarbeid med WWF (World Wildlife Fund) for 26 år siden. Dette innebærer at produktet du kjøper kommer fra skogbruk som er ansvarlig forvaltet. Trær i disse skogene dyrkes og høstes etter et robust sett retningslinjer som forsikrer at både miljøet og økonomien drar fordeler av utviklingen. Noen av disse retningslinjene går ut på å begrense antallet trær som kuttes, forhindre utslipp av giftige stoffer og beskytte rettighetene til urfolk og dyrelivet. Skogene er essensielle for alt liv. De filtrerer luften vi puster og vannet vi drikker. 80% av artene på jorden lever i skogene. 300 millioner mennesker bor i skogene og mer enn en milliard er avhengig av dem som sitt levebrød. Idag kuttes trær tilsvarende 27 fotballbaner hvert minutt. Enhver handling du tar for å beskytte skogene utgjør en forskjell.

For våre tregulv har vi også PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifisering. Forskjellen på de to sertifiseringene FSC og PEFC stammer fra opprinnelsen av organisasjonene på 90-tallet. FSC er den første og originale sertifiseringen som opprinnelige ble laget for å beskytte de større tropiske skogene i verden. Etterhvert ville også de industrielle skogbrukene i Europa og Nord Amerika sertifisere sine tømmer-produkter for å kvalitetssikre bransjen og markere seriøse aktører. Denne mengden sertifiseringer ble på tidspunktet for mye for FSC å håndtere og som et tilsvar på etterspørselen ble PEFC stiftet. I dag dreier de to sertifiseringene seg om mye av det samme. Hovedforskjellen er at FSC har en ovenfra ned tilnærming når det kommer til vedtak, mens PEFC tar beslutninger på nasjonale nivå med innflytelse fra flere aktører fra samtlige nivåer av industrien og organisasjonen. For sluttbrukere kan man se etter en av de to merkene på produkter man kjøper, og vite at man støtter en bærekraftig forvaltning av skogene.

Hva er bærekraftig skogforvaltning? Forvaltning og bruk av skogsarealer på en måte, og med en hastighet, som opprettholder deres biologiske mangfold, produktivitet, regenereringskapasitet, vitalitet og potensial til nå og i fremtiden å oppfylle relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, og slik at det ikke forårsaker skade på andre økosystemer. Som definert av Forest Europe og vedtatt av FNs Food and Agriculture Organization (FAO).

Analyse av livssyklus

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) tar sikte på å måle et byggs bærekraftige egenskaper. Et av hovedmålene ved BREEAM er å skape bevissthet blant alle involverte parter i et byggeprosjekt og få dem til å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. Flere av våre kolleksjoner og produkter er sertifisert i BREEAM systemet og gir positive utslag i poengene for bygget. Dette systemet gjør det også lettere for beslutningstakere å velge vellykkede og kostnadseffektive løsninger og samtidig få anerkjennelse for dette. En av de største utfordringene til systemet er å møte majoritetens oppfatning om at bærekraftige bygg av god kvalitet er mer kostbare enn bygg som bare oppfyller krav i henhold til loven. En økende mengde data fra utbyggingsprosjekter beviser nå at bærekraftige alternativer innebærer liten eller ingen ekstra investeringskostnad. Der det påløper ekstra kostnad vil dette ofte bli tjent inn ved besparelse i byggets levetid og lavere driftskostnader. Denne tankegangen er noe vi identifiserer oss med når det kommer til gulv. Som en overflate er gulvet det som blir mest brukt og der slitasjen er høyest og våre BREEAM-sertifiserte produkter vektlegger levetiden ikke bare til det estetiske utrykket, men også de tekniske egenskapene, vedlikehold og installasjon. Bærekraft forbindes ofte med effektivitet og kvalitet og gjør sådan slike bygg mer kommersielt attraktive.

 

- Weitzer Parkett går foran som et godt eksempel! Selskapet gir et betydelig bidrag til beskyttelsen av regnskogen og derfor også for vårt globale klima.

Steffen Nichtenberger, Greenpeace

 

I samarbeid med Greenpeace

Et av hovedmålene til organisasjonen Greenpeace er å beskytte regnskogene og urskogene. I 2009 inngikk Weitzer Parkett et langsiktig samarbeid med organisasjonen om å bistå i arbeidet. Som et resultat av dette var Weitzer Parkett en av de alle første produsentene av tregulv som fullstendig gikk bort fra å benytte tømmer fra utrydningstruede skoger. Idag består Weitzer Parkett sin kolleksjon kun av treverk fra bærekraftige skogbruk.

- Weitzer Parkett går foran som et godt eksempel! Selskapet gir et betydelig bidrag til beskyttelsen av regnskogen og derfor også for vårt globale klima, Steffen Nichtenberger, Greenpeace.

Andre initiativer fra Weitzer Parkett er at de ikke bruker syntetiske resin i sitt lim og overskuddsmateriale blir benyttet til å utvinne miljøsertifisert energi til lokaldistriktet.

- I starten gikk disse investeringene ut over bunnlinjen, men vi er sikre på at våre kunder vil sette pris på innsatsen vi gjør for å være økologisk ansvarlige og bidra til beskyttelse av klimaet, Angelika Wesonig-Weitzer, Managing Director of Weitzer Parkett.

Avskogingen av regnskogen utgjør en femtedel av det globale CO2 utslippet hvert år. Det er mer enn det som slippes ut av biler, fly og sjøtrafikk. Med sin biomasse lagrer regnskogen tre hundre tonn CO2 per hektar. Dessverre kuttes det årlig ned et område på størrelse med Hellas, det vil si tretten millioner hektar. Millioner av mennesker lever i og av regnskogen. Samtidig er det også et habitat for 45% av alle dyr og plantearter på jorda. Klimaendringene truer allerede overlevelsen til halvparten av disse regnskog-artene.

Les mer om Greenpeace her

 
pg (9 of 21).jpg
 
 
 
 

- Takket være støtten fra Milliken så kan initativet ha muligheten til å vokse og nå mål som kan øke oppmerksomheten rundt utfordringene ved marint søppel og mulige løsninger.

Maria Giovanna Sandrini, Healthy Seas

 
 

Gamle fiskegarn blir til nye teppefliser

Healthy Seas jakter på gamle fiskenett som er etterlatt på sjøbunnen og resirkulerer dem til høykvalitets Econyl garn. Milliken bruker Econyl garnet i over 500 teppeflis-design. I følge FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) and UNEP (United Nations Environment Programme) så er 640 000 tonn fiskegarn dumpet i havet, noe som utgjør en tidel av alt marint søppel. Disse nettene, som kalles ‘ghost nets’ kan ofte bli funnet i nærheten av skipsvrak. Nettene forblir i økosystemet i hundrevis av år. Mange marine dyr som hvaler, skilpadder, fisker og fugler blir fanget i nettene, noe som har en stor negativ effekt på det marine økosystemet.

- Vi er ekstremt stolte over å ha Milliken om bord. Takket være støtten fra partnere som Milliken så kan initativet ha muligheten til å vokse og nå mål som kan øke oppmerksomheten rundt utfordringene ved marint søppel og mulige løsninger, Maria Giovanna Sandrini, Member Of The Healthy Seas Steering Committee.

- I tråd med vårt engasjement for å ha en positiv innvirkning på helse, velvære og bærekraft er vi glade for å være en del av Healthy Seas. Dette gjør det mulig for oss å vise vår fulle støtte til dette verdifulle prosjektet og bidra til en fremtidig opprydding av havet. Millikens bærekraftig reise er i kontinuerlig utvikling og vi er stolte av å hele tiden utfordre oss selv for å bli enda bedre, men også for å bli transparente og bli holdt ansvarlige ovenfor samfunnet, Alison Kitchingman, Director Of Marketing And Design At Milliken.

Les mer om Healthy Seas her

 
 

Kutter forbruket

En reduksjon av forbuket er en vital komonent i selskapets bærekraftige reise. Milliken kjøper elektrisitet fra fornybare kilder og resirkulerer produksjonsavfall. Når det er praktisk gjennomførbart blir råmaterialer hentet lokalt, fra etiske og bærekraftige leverandører. Disse tiltakene reflekteres i BRE-ratingen som viser en kontinuerlig reduksjon i miljøpåvirkningen.

De siste 10 årene:

  • Bensin konsum: 61% reduksjon / m2

  • Vann konsum: 36% reduksjon / m2

  • Elektrisitet konsum: 40% reduksjon / m2

  • Lokal produksjon: Over 95% av Millikens teppefliser leveres til det europeiske markedet fra fabrikken i England, for minimalt med transport.

 
 

Våre tredjeparts sertifiseringer

 

BREEAM

BREEAM er verdens ledende bærekraftsvurderingsmetode for masterplaneringsprosjekter, infrastruktur og bygninger. Den gjenkjenner og reflekterer verdien i høyere ytelse over hele byggemiljøets livssyklus, fra nybygging til bruk og oppussing.

Milliken, 2tec2

Lær mer om BREEAM her

 

DIBt

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) spiller en sentral rolle i byggebransjen: med sine godkjennelser og vurderinger sikrer den byggverk mens den fremmer utviklingen av innovative produkter og teknikker. DIBt er en teknisk autoritet og en tjenesteleverandør for byggesektoren.

Weiss

Lær mer om DIBt her

 
 

PEFC

Programmet for godkjenning av skogsertifisering (PEFC) er en internasjonal ikke-kommersiell, ikke-statlig organisasjon dedikert til å fremme bærekraftig skogforvaltning (SFM) gjennom uavhengig tredjepartsertifisering. PEFC jobber gjennom hele skogens forsyningskjede for å fremme god praksis i skogen og for å sikre at tømmer og ikke-tømmer skogsprodukter blir produsert med respekt for de høyeste økologiske, sosiale og etiske standarder. Takket være PEFCs miljømerke, kan kunder og forbrukere identifisere produkter fra bærekraftig skog.

Weitzer Parkett, Hain Parkett, Weiss, Ober

Lær mer om PEFC her

 

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Når tømmer forlater en FSC-sertifisert skog, sikres det at selskapene i forsyningskjeden oppfyller standardene for beste praksis. Med et produkt som bærer FSC-logoen, kan man være sikker på at det kommer fra ansvarlige kilder.

Weitzer Parkett, Hain Parkett, Weiss, Ober

Lær mer om FSC her

 
 

Der Blaue Angel

Der Blaue Angel har siden 1978 vært hele Tysklands miljømerke av bærekraftige produkter. Sertifiseringen stiller høye krav til utviklingen av produktene og har i løpet av de siste 40 årene vist seg som en pålitelig veiledning for et mer bærekraftig forbruk.

Weitzer Parkett

Lær mer om Der Blaue Angel her

 

GreenGuard

GreenGuard bistår produsenter med å lage, og innkjøpere med identifisere og stole på, produkter og materialer som har lave kjemiske utslipp og som forbedrer kvaliteten på luften. Samtlige produkter må møte de strenge utslippskravene som stilles basert på etablerte kjemiske eksponeringskriterier.

Weitzer Parkett

Lær mer om GreenGuard her

 
 

Klimabündnis Österreich

Østerrikes klimaforbund har siden stiftelsen i 1990 jobbet målrettet mot å redusere klima-skadelige utslipp samt å beskytte regnskogen. Forbundet har en omfattende liste av medlemmer fra næringsliv, det offentlige og fra universiteter. Klimaforbundet styrke er gjennomføringsevnen og legger årlig bak seg konkrete prosjekter.

Weitzer Parkett

Lær mer om Klimabündnis Österreich

 

Healthy Seas

Healthy Seas er en uavhengig organiasjon som knytter dykkere, fiskere, NGO, regjeringer, samfunn og bedrifter sammen for å rense sjøen for spøkelsesnett. Nettene blir samlet opp fra havets bunn og resirkulert til nye produkter via det innovative materialet Econyl. På denne måten kan gamle fiskegarn bli nye teppefliser.

Milliken

Lær mer om Healthy Seas her

 
 

CRI Green Label Plus

The Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus er et omfattende sertifiseringssystem for tepper og teppefliser med tilhørende bakside og fesstesystem. Sertifiseringene setter de høyeste standardene for innendørs luftkvalitet (IAQ) og for hva som er akseptabelt av utslipp. Green Label Plus-programmet symboliserer teppebransjens forpliktelse til å skape et bedre innemiljø.

Milliken

Lær mer om CRI Green Label Plus her

 

World’s Most Ethical Companies

The Ethisphere Institute er verdensledende innen å definere og fremme standarder for etisk forretningspraksis som selskapets karakter, markeds tillit og suksess. De har en dyp kompetanse i å måle og definere kjerneetiske-standarder ved hjelp av data-drevet innsikt som hjelper bedrifter med å forbedre bedriftens karakter, integritet og gjennomsiktighet, og hvordan dette påvirker offentlig tillit og bunnlinjen i enhver organisasjon.

Milliken

Lær mer om World’s Most Ethical Companies her

 
 

Ska Rating

Ska Rating er et britisk sertifiseringssystem som tar for seg bærekraften i byggets interiør. SKA er eid av RICS. RICS er en internasjonal organisasjon som fremmer og håndhever de høyeste internasjonale standarder innen verdsettelse, ledelse og utvikling av land, eiendom, bygg og infrastruktur.

Milliken

Lær mer om Ska rating her

 
 

Har du spørsmål, idéer eller tilbakemeldinger som handler om bærekraft? Vi vil gjerne høre fra deg!